Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium „Antysemityzm nie jest poglądem"

Data:

W dniu 9 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Z tej okazji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się Seminarium „Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska, treści antysemickie i schematy argumentacyjne w podręcznikach szkolnych”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent we współpracy z Biurem RPO.

Celem spotkania było w szczególności przedstawienie rezultatów analizy podręczników edukacyjnych dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, materiałów pomocniczych i programowych dla nauczycieli i nauczycielek oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek pod kątem zawartej w nich tematyki żydowskiej, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych, a także wypracowanie mechanizmów mających przeciwdziałać antysemityzmowi w środowisku szkolnym i edukacyjnym. W związku z powyższym w dyskusji wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Antysemityzm, choć ma wiele cech specyficznych, jest częścią szerszego spektrum zjawisk wykazujących istotne podobieństwa. Z jednej strony, w warstwie słownej, jest szczególnym przypadkiem mowy nienawiści. Z drugiej, korzysta z szerokiego repertuaru stereotypów i uprzedzeń. Skuteczne zapobieganie antysemityzmowi, udzielanie pomocy jego ofiarom oraz stosowanie odpowiednich sankcji wobec sprawców, wymaga współdziałania wielu instytucji publicznych i aktorów społecznych. Z tego względu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki innych instytucji i organizacji, które mogą mieć wpływ na efektywność podejmowanych działań.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP