Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seminarium „Imigranci w Polsce”

Data:

 

Prof. Irena Lipowicz oraz Katarzyna Łakoma z Biura RPO wzięły udział w seminarium pt. „Imigranci w Polsce. Między interesem państwa a prawami człowieka”, które odbyło się 14 lutego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej, Policji oraz organizacji pozarządowych.


Dyskusja dotyczyła problemu handlu ludźmi w Polsce. Rzecznik zauważyła, że przyznanie Straży Granicznej uprawnień do prowadzenia postępowań w tego typu sprawach, a także zmiany w sposobie przesłuchiwania małoletnich ofiar mogą przyczynić się do lepszej ochrony pokrzywdzonych. Prof. Lipowicz przywołała również raport z wdrażania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP