Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej o rozwoju geriatrii i gerontologii

Data:
Tagi: wydarzenie

Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej zajmowała się 24 lutego sprawami organizacji systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju geriatrii i gerontologii w Polsce wobec starzenia się społeczeństwa.

To, że osoby starsze nie mają właściwej opieki zdrowotnej, w tym opieki geriatrycznej, że nie ma wsparcia dla osób i rodzin z chorobami otępiennymi (np. chorobą Alzheimera), jest przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi, uwagi, zastrzeżenia, propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej zgłaszają Rzecznikowi obywatele, organizacje społeczne, eksperci.

Ostatnio problemy te były podnoszone przez uczestników spotkań regionalnych RPO w Szczecinie, Suwałkach i Łomży. Wskazuje to na wagę problemu i upowszechnianie się kłopotów z właściwą opieką zdrowotną  osób starszych. O problemach mówiły zarówno osoby starsze, jak również ich rodziny i opiekunowie oraz przedstawiciele gminnych rad seniorów.

Uwagi i pytania do ministra zdrowia przedstawiła na posiedzeniu Komisji reprezentująca RPO Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych działającej przy RPO.


 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP