Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejm o mieszkaniach zakładowych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjął uchwalenie przez Sejm RP, w dniu 25 września 2015 ustawy o zmianie ustawy o finansowym wparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Kamila Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego BRPO:

Ustawa stwarza gminom możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony państwa – przy wykorzystaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat na wykup byłych mieszkań zakładowych sprzedanych w przeszłości podmiotom prywatnym, z pominięciem najemców. Przyjęcie tej ustawy stanowi zdecydowany krok w kierunku poprawy sytuacji prawnej najemców tzw. byłych mieszkań zakładowych, sprzedanych przed 2001r. podmiotom prywatnym, o co od kilkunastu lat postulowali Rzecznicy Praw Obywatelskich, począwszy od prof. A. Zolla, poprzez dr J. Kochanowskiego i prof. I. Lipowicz – każdy z nich kierował liczne wystąpienia w tej sprawie do właściwych organów Państwa. Przejęcie takich mieszkań do zasobu mieszkaniowego gminy zapewni najemcom stabilizację prawa najmu, przejrzyste zasady ustalania wysokości czynszu, a przede wszystkim stworzy perspektywę zakupu zajmowanego mieszkania na takich zasadach, jakie obowiązują w danej gminie w stosunku do mieszkań komunalnych.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk