Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Słupsk 7 lipca - spotkanie konsultacyjne Adama Bodnara

Data:
,
Tagi: wydarzenie

7 lipca 2016 r., w godz. 16.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie „Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne”.

Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z rzecznikiem praw obywatelskich, będzie można poruszyć najważniejsze problemy dotyczące praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu. Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

Gdzie? Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

To miejsce, w którym organizacje mogą na miejscu skorzystać z indywidualnego doradztwa i konsultacji w zakresie: prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych.

Centrum wspiera również grupy nieformalne i indywidualnych mieszkańców Słupska, którzy mają ciekawe pomysły na imprezy i wydarzenia służące integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

Jako jedną z form aktywizacji wyróżnić można wystawy. Cały budynek został  technicznie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoscią ruchową. 

 

Jak wziąć udział?

Zgłoszenie udziału można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

Na spotkanie można przyjść bez rejestracji, jednak zgłoszenie bardzo ułatwi nam organizację spotkania z Państwem.
Wystarczy zgłosić się – to już oznacza, że czekamy na Państwa. Nie trzeba czekać na żadne potwierdzenie.


Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk