Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania

Data:

"Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania" to tytuł najnowszej publikacji Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

Raport koncentruje się na problemie niskiego stopnia znajomości ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Zawiera również informacje dotyczące roli organizacji pozarządowych i sądów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji a także praktyczne porady dla organizacji pozarządowych co do "poruszania się" w postępowaniach sądowych.

Publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS i sfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu "Obywatele dla demokracji".

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-03-12 13:08:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-12 13:09:17
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk