Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Data:
Tagi: wydarzenie

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas którego rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar przedstawił informację na temat skarg i wniosków dotyczących mniejszości narodowych, jakie wpłynęły do Biura RPO w latach 2013-2015. W posiedzeniu wzięli udział również dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania oraz Marcin Sośniak, główny specjalista w Biurze RPO.

"Istotną kwestią są powtarzające się napady na członków mniejszości narodowych i etnicznych. Takie przypadki są sygnalizowane i za każdym razem staramy się reagować. Zdarzają się także ataki na symbole i miejsca kultu religijnego związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Dużym tematem jest także kwestia dostępności odpowiedniego nauczania dla dzieci przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych" - powiedział podczas posiedzenia dr Adam Bodnar.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP