Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik ws. dostępu osób niepełnosprawnych do mieszkań

Data:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mogą wynajmować osobom niepełnosprawnym lokale komunalne, które ze względu na stan techniczny, położenie, lub bariery architektoniczne uniemożliwiają lokatorom normalne funkcjonowanie. Taka sytuacja stanowi naruszenie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i wymaga zmian ustawodawczych. Rzecznik wystąpił w sprawie tego problemu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

W skargach, które wpływają do Biura RPO osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że gminy proponują im do wynajęcia np. lokale w budynkach bez windy, co powoduje realne, codzienne trudności w opuszczaniu mieszkania, a czasem wręcz uniemożliwia im przez długi czas wychodzenie z domu. Często spotykaną sytuacją jest również wynajmowanie mieszkań komunalnych, które mają łazienki zlokalizowane na korytarzu, albo do których – z powodu niewystarczającej szerokości – nie jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim.

Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ brakuje przepisu, który zobowiązywałby gminy do uregulowania w uchwałach kwestii wskazywania lokali dla osób z niepełnosprawnościami i wymogów, jakie te lokale muszą spełniać. Przepis ustawy o ochronie praw lokatorów bardzo ogólnie określa przesłanki, jakim odpowiadać ma lokal socjalny, nie przewidując żadnych dodatkowych wymogów, uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ocenie RPO, opisana sytuacja stanowi naruszenie przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają bowiem pełne prawo oczekiwać, że ich sytuacja zdrowotna i szczególne potrzeby z niej wynikające, będą nie tylko respektowane, ale także faktycznie uwzględniane przez gminy w procesie zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP