Rzecznik sprawdza, czy osoba z niepełnosprawnością ma zapewnione wsparcie

Data:

Pełnomocnik RPO w Katowicach zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  L. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących sytuacji pana Piotra.

Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim. Dom, w którym na co dzień mieszka, nie jest przystosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością: nie ma tam też łazienki i ubikacji.

Pan Piotr porusza się samodzielnie, tzn. korzysta z wózka elektrycznego i nowych protez, ma wykonane podjazdy, co umożliwia mu opuszczenie z domu.

Dyrektor ośrodka wyjaśnił, że pan Piotr jest pod opieką palcówki od 2009 roku. Ma zapewnioną pomoc w praniu, sprzątaniu, zakupach, dostarczeniu opału itp. Nie jest zainteresowany ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy ani pobytem w Domu Pomocy Społecznej. Pan Piotr otrzymuje rentę, która przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Korzysta więc ze specjalnego zasiłku celowego.

Chce również dostosować budynek gospodarczy do swoich potrzeb. Nie prosi jednak o wsparcie ośrodka pomocy w tej sprawie. Pomagają mu sąsiedzi i dalsza rodzina, którzy organizują zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach o sytuacji pana Piotra dowiedział się z reportażu „Pogodziłem się z losem, bo przecież nogi nie odrosną. Ale potrzebuję pomocy” przygotowanym przez Telewizję TVN (23 października 2015 r.).

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-04 16:45:19
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk