Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik spotkał się z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz deputowaną do Parlamentu Europejskiego i pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania w latach 2011-2014. Rozmowa dotyczyła ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania a także wyzwań, które stoją przed Parlamentem Europejskim.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk