Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik spotkała się z praktykantami

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Prof. Irena Lipowicz spotkała się ze studentami odbywającymi praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkania praktykantów z RPO odbywają się co miesiąc i pozwalają ich uczestnikom na przedstawienie swoich opinii i sugestii na temat działalności Biura, a także sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

 

Praktykanci biorą czynny udział w pracach zespołów: przygotowują materiały pomocne w opracowywaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy wystąpień generalnych, uczestniczą w tworzeniu odpowiedzi na indywidualne skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pomagają w organizacji konferencji i seminariów.


Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich pod adresem: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/praktyki-studenckie

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP