Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w konferencji regionalnej organizowanej pod hasłem "Rząd równych szans - administracja przeciw dyskryminacji"

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wzięła udział w konferencji regionalnej organizowanej pod hasłem "Rząd równych szans - administracja przeciw dyskryminacji" w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP