Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w Dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk