Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokuratora Generalnego w sprawie efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści.

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP