Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Zarządu Ekstraklasy S.A. w sprawie zróżnicowanych ze względu na płeć opłat za wstęp na mecze piłkarskie

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP