Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia obywatelom odpowiedniego dostępu do źródeł prawa 

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia obywatelom odpowiedniego dostępu do źródeł prawa 

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia obywatelom odpowiedniego dostępu do źródeł prawa - 9 czerwca 2009 r.

„Teksty ustaw pobierzemy za darmo z Internetu”, Gazeta Prawna – 30 lipca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk