Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży majątku Stoczni Gdynia S.A oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk