Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz złożyła przed Sejmem RP "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela".


W 2013 r. 70 tys. obywateli złożyło skargi do rzecznika praw obywatelskich, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do roku 2012. W wystąpieniu prof. Lipowicz zwróciła uwagę m.in. na sytuację osób starszych, niepełnosprawnych oraz doznających różnych form dyskryminacji. Podkreśliła rolę Krajowego Mechanizmu Prewencji jako instytucji zapobiegającej nadużyciom w miejscach pozbawienia wolności. Rzecznik wspomniała również o kontynuowaniu współpracy ombudsmanów w ramach partnerstwa wschodniego i rosnącej roli urzędu RPO na arenie międzynarodowej.


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych wysoko ocenili pracę Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP