Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz przedstawiła na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela” a także „Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2013”. 


W swoim wystąpieniu Rzecznik odniosła się m.in. do takich kwestii jak: system bezpłatnej pomocy prawnej, ochrona danych osobowych, zapobieganie przemocy pośredniej,  niedostateczna regulacja lobbingu, nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów karnych oraz dyskryminacja osób z niepełnosprawnością.


Ponadto prof. Lipowicz zwróciła uwagę na problemy związane z brakiem środków finansowych na realizację nowych zadań RPO.

Posłowie wysoko ocenili pracę Rzecznika i pracowników Biura.
 

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP