Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w Brukseli w konferencji Okrągłego Stołu na temat warunków odbywania kary w państwach Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Komisję Europejską.

Data:
Tagi: KMPT

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowych Mechanizmów Prewencji z państw Unii Europejskiej - instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie warunków odbywania kary i przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP