Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wzięła udział w uroczystej ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez Prezydenta RP.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wzięła udział w uroczystej ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez Prezydenta RP. To pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw tej grupy obywateli. Jego istotą jest zapewnienie wszystkim osobom niepełnosprawnym pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka. Rzecznikowi Praw Obywatelskich powierzono zadanie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP