Rzecznik praw obywatelskich na Forum Młodych Specjalistów "Europe Lab"

Data:
,
Tagi: kalendarium

27 lipca rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział o panelu otwierającym Forum Młodych Specjalistów „Europe Lab”.

"Europe Lab" to unikalna platforma służąca do komunikacji i wymiany doświadczeń młodym liderom z całej Europy działającym w administracji publicznej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych, think-tankach.

Forum odbywa się w dniach 27-30 lipca 2017 r. w Gdańsku. Organizowane jest przez EU- Russia Civil Society Forum we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-07-26 11:24:53
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk