Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Sportu i Turystyki ws przeciwdziałania zjawiskom o charakterze rasistowskim podczas imprez sportowych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom o charakterze rasistowskim podczas imprez sportowych

Wystąpienie RPO do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie podejmowanych przez Ministerstwo inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom o charakterze rasistowskim podczas imprez sportowych - 18 lipca 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk