Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rządowe Centrum Legislacji odpowiada, dlaczego nie został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca

Data:

Prezes Rządowego Centrum Legislacji (RCL) nie wydał decyzji o odmowie publikacji [wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca w sprawę zmiany ustawy o TK z 22 grudnia 2015 r.], dlatego nie może odpowiedzieć na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich o podstawę normatywną odmowy publikacji.

17 marca RPO zapytał prezesa RCL o przyczyny nieopublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt K 47/15, a także wskazanie podstawy prawnej odmowy publikacji tego wyroku.

Teraz dostał odpowiedź.

Prezes RCL Jolanta Rusiniak wskazuje, że zasady i tryb ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wskazane są w Konstytucji oraz w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296). A zgodnie z tą ustawą organem odpowiedzialnym jest Prezes Rady Ministrów, bo to on wydaje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (w którym publikowane są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). Prezes Rady Ministrów robi to przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk