Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Biurze RPO

Data:

3 lutego 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek i zastępca RPO Wojciech Brzozowski rozmawiali z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dla których zadania i działalność RPO są szczególnie ważne w codziennej aktywności.

W rozmowie, która odbyła się w Biurze RPO, ze strony społeczeństwa obywatelskiego uczestniczyli Maciej Nowicki (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Grupa Granica), Katarzyna Batko-Tołuć (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), Anna Błaszczak-Banasiak (Amnesty International), Karolina Gierdal (Kolektyw Szpila, Stowarzyszenie Lambda Warszawa), Joanna Gzyra-Iskandar (OFOP, Nasz Rzecznik), Magdalena Pecul-Kudelska (Obywatele RP). Biuro RPO reprezentowały również dyrektor Zespołu ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju Anna Grzelak i dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji społecznej Monika Okrasa.

Głównym tematem rozmowy była możliwość współpracy oraz priorytety i działalność RPO w obszarze przeciwdziałania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, w szczególności w zakresie działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Rozmawiano też o metodach komunikowania działań Rzecznika.

Uczestnicy spotkania poruszyli wiele tematów. Rozmawiali m.in. o wolności zgromadzeń i interwencjach Policji wobec demonstrantów, a także interwencjach RPO w sprawach osób zatrzymywanych przez funkcjonariuszy, w szczególności o osobistej obecności przedstawicieli Rzecznika w miejscach zatrzymań i komisariatach.

Dyskutowano o problemach osób LGBT+, zapobieganiu dyskryminacji i reagowaniu na mowę nienawiści. Na spotkaniu pojawiła się również kwestia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i problem niewykonywania orzeczeń trybunałów międzynarodowych, a także poruszono temat kryzysu na granicy Polski i Białorusi.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-02-03 15:52:05
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-02-06 16:53:40
Opis: Aktualizacja informacji o uczestnikach spotkania
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-02-03 16:06:16
Operator: Krzysztof Michałowski