Żołnierz przed szpitalem pytał pacjenta, do jakiego lekarza idzie - wobec odmowy nie wpuścił go. Interwencja RPO

Data:
  • Pacjent nie został wpuszczony do przychodni przy szpitalu MSWiA
  • Odmówił przekazania żołnierzowi informacji, do jakiego specjalisty się udaje
  • RPO interweniuje w tej sprawie u dyrektora szpitala

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły informacje dotyczące przetwarzania przez żołnierzy informacji dotyczących zdrowia pacjentów w jednym z publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA.

Pacjent nie został wpuszczony do przychodni, ponieważ odmówił przekazania żołnierzowi informacji, do jakiego specjalisty się udaje. W ocenie pacjenta ujawniało to dane dotyczące charakteru jego schorzeń.

RPO pyta dyrektora tego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, jak - jako administrator danych osobowych - rozwiązał kwestię dostępu żołnierzy do danych dotyczących zdrowia w sposób odpowiadający wymogom rozporządzenia RODO.

VII.501.12.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-01-19 14:34:48
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski