Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wziął udział w obradach sejmowej podkomisji ws. AI

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar  wraz z  Mirosławem Wróblewskim, dyrektorem zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego Biura RPO, wziął 13 stycznia udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych.

Rzecznik przedstawił wyzwania wiążące się ze stosowaniem i wykorzystaniem algorytmów dla praw człowieka, podkreślając potrzebę zapewnienia zgodności systemów automatycznego podejmowania decyzji czy sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) ze standardami ochrony praw człowieka. Rzecznik zwrócił również uwagę podkomisji na najnowszy raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczący relacji między systemami AI a prawami jednostek, proponując zorganizowanie spotkanie Agencji z podkomisją. Sugestia ta została przyjęta przez podkomisję.

Mirosław Wróblewski zwrócił z kolei uwagę na raport sieci organów równościowych EQUINET dotyczący przeciwdziałania skutkom dyskryminacyjnych, jakie może wywołać wykorzystanie mechanizmów AI bez należytej troski o ochronę praw podstawowych. Zarekomendował również możliwość skorzystania przez podkomisję z wiedzy eksperckiej członków Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, porozumienia zawartego między kilkunastoma wiodącymi uczelniami w kraju. Wreszcie zaproponował, by podkomisja poświęciła uwagę możliwościom rozwoju algorytmów cyfrowych w medycynie, przede wszystkim w celu wzmocnienia efektywności walki z wirusem SARS-COV2.

Ważne linki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski