Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wygłosił wykłady w Centrum Prawa Brytyjskiego UW i na Politechnice Warszawskiej

Data:

17 listopada 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w wydarzeniach odbywających się na Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Warszawskiej, w trakcie których wygłosił wykłady poświęcone wpływowi nowych technologii na system ochrony praw człowieka.

W swoich wystąpieniach skupił się na odwiecznym problemie prawników związanym z rozwojem nowych technologii, że prawo nie nadąża za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Pojawienie się nowości technologicznej często wywoływało spory i dyskusje co do tego, jak uniwersalne i ponadczasowe standardy ochrony praw człowieka można odnieść do zmieniającej się rzeczywistości. Jak zabezpieczyć wolności i prawa jednostek oraz prawidłowe funkcjonowanie państwa przed nieznanymi wcześniej zagrożeniami.

Mówił o współczesnych wyzwaniach dla prawników, takich jak np. technologie blockchain, czy rynek kryprowalut oraz omówił bieżące problemy z którymi do RPO zwracają się obywatele, kiedy to rozwój nowych technologii doprowadził do dylematów i zagrożeń dla ochrony praw człowieka. W tym kontekście zwrócił uwagę na zagrożenia związane z obecnością w internecie, korzystaniem z mediów społecznościowych, czy stron umożliwiających komunikowanie się lub publikowanie różnego rodzaju treści i materiałów.

Wskazał na konieczność identyfikacji zagrożeń, jakie niekontrolowany rozwój nowych technologii może powodować w sferze praw człowieka tak, aby możliwe było odpowiednio wczesne opracowanie koncepcji i rozwiązań w celu zagwarantowanie ochrony tych praw, zanim sprawy wymkną się spod kontroli.

Na Uniwersytecie Warszawskim odbywała się konferencja zorganizowana przez Centrum Prawa Brytyjskiego WPiA UW poświęcona potrzebie ponownego przemyślenia "umowy społecznej" na czas XXI wiek i później. Na Politechnice Warszawskiej odbywał się jubileusz 15-lecia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski