Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do kontroli aktów prawa Unii Europejskiej” - wykład prof. Marcina Wiącka podczas seminarium Przedstawicielstwa KE

Data:

Wykład był częścią zorganizowanego 3 listopada 2021 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce seminarium pt.: „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej”.

Jak mówił prof. Marcin Wiącek, prawo unijne interpretuje Trybunał Sprawiedliwości UE. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego są tu ograniczone, choć badał on już wcześniej akty prawa pierwotnego UE, w tym traktaty akcesyjne. 

Akty prawa wtórnego UE TK badał raz tylko w ramach skargi konstytucyjnej. W ocenie MW jest to dopuszczalne. Jego zdaniem byłoby to możliwe także w trybie pytania prawnego sądu do TK.  

I teraz pytanie, w jakim zakresie TK może badać wyroki TSUE? Wszak TK bada akty stanowienia  prawa, a nie jego stosowania, którymi są wyroki TSUE.  Precedensem była kontrola głośnej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego.  

Teraz są już dwa wyroki zakresowe TK co do traktatów unijnych. Ich celem było niedopuszczenie  do stosowania konkretnych orzeczeń TSUE.

TK w ustnym uzasadnieniu  ostatniego wyroku powiedział, że TK nie wykluczył, że podda ocenie konstytucyjność orzeczeń TSE łącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. Pytanie, na jakiej podstawie TK mógłby taką kompetencję wywieść. - TK nie ma  takiej kompetencji - ocenił  prof. Marcin Wiącek.

Seminarium odbyło się w formule hybrydowej z udziałem panelistów i niewielkiej grupy publiczności obecnej w siedzibie PKE w Warszawie.

Było ono też okazją do prezentacji i dyskusji nt. najnowszych publikacji naukowych PKE, dotyczących stanu przestrzegania zasady praworządności w Polsce i sporu pomiędzy polskimi władzami, a instytucjami UE pt.:

•    Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020) - wstęp, wybór i redakcja Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer,
•    Problem Praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej - wstęp, wybór i opracowanie Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer.

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski