Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkodliwe opary pokopalniane w Wodzisławiu. WSA uwzględnił skargę RPO

Data:
  • Groźne dla okolicznych mieszkańców opary unoszą się nad miejscem pokopalnianym w Wodzisławiu Śląskim
  • Starosta umorzył postępowanie w sprawie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko 
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na tę decyzję

Mieszkańcy wodzisławskiej dzielnicy Jedłownik skarżą się na opary wydobywający się z terenu, gdzie do lat 90. XX prowadzono prace górnicze i składowano ich efekty. Po latach doszło tam do tzw. zapożarowania - pod ziemią istnieją niewidoczne ogniska pożaru; widać tylko i czuć dym wydobywający się spod ziemi.

Umarzając postępowanie, starosta wodzisławski uznał, że skoro obecnie nie jest tam  prowadzona żadna działalność, to nie ma podmiotu, który można by zobowiązać do likwidacji problemu.

W skardze na tę decyzję RPO dowodził, że zaprzestanie działalności niekorzystnie wpływającej na środowisko nie jest przeszkodą, aby nałożyć odpowiedni obowiązek na podmiot, który swą wcześniejszą działalnością wywołał szkody.

8 grudnia 2021 r. WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym skargę RPO na decyzję starosty. Uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję.

Wyrok (sygn. akt II SA/Gl 959/21) jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

V.7203.29.2018

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji: 2021-12-08 14:53:56
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-12-08 17:19:13
Operator: Łukasz Starzewski