Zawartość

RPO skarży do WSA 10 tys. zł kary dla kobiety za niezachowanie odległości. AKTUALIZACJA: sprawa wygrana

Data: 
2020-09-25
słowa kluczowe: 
  • Pani K. ukarana została przez sanepid karą 10 tys. zł za niezachowanie odległości 2 metrów w dniu 8 maja 2020 r. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja w tej sprawie została wydana z naruszeniem prawa. RPO zaskarżył więc tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  • AKTUALIZACJA: 31 marca 2021 r. WSA stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji  i umorzył postępowanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wylicza błędy popełnione przez Sanepid:

  • nie poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej (obowiązek wynikający z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). Tym samym nie zapewnił stronie czynnego udziału w tym postępowaniu. W tym więc zakresie zaskarżona decyzja administracyjna została wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego.
  • Zdaniem Rzecznika nałożenie kary nie jest sprawą niecierpiącą zwłoki z powodu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego (brak jest więc podstaw do zastosowania art. 10 § 2 K.p.a). Szczególna szybkość nie jest zatem cechą, którą bezwzględnie musi charakteryzować się tego rodzaju postępowanie represyjne i która uzasadnia odstąpienie od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
  • Ponadto, Rzecznik zakwestionował jedyny dowód, na podstawie którego organ inspekcji sanitarnej ustalił stan faktyczny sprawy - notatkę służbową funkcjonariusza Policji z danymi osobowymi skarżącego. Zdaniem Rzecznika żaden przepis ustawy o Policji nie przewiduje przekazywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez Policję w ramach swoich ustawowych zadań organowi administracji państwowej jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, na potrzeby prowadzonego przez ten organ postępowania administracyjnego.

V.7018.437.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Funkcjonowanie państwa""

    Koronawirus i nasze państwo
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-01-15 10:42:33
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-26 14:24:02 RPO skarży do WSA 10 tys. zł kary dla kobiety za niezachowanie odległości. AKTUALIZACJA: sprawa wygrana Łukasz Starzewski