Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws uregulowania stanu prawnego nieruchomości skarbu państwa

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wystąpienie Zastępcy RPO do MSWiA w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 18 maja 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk