Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws praw osób LGBT i ścigania przestępstw z nienawiści

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT oraz szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania tzw. przestępstw z nienawiści – 2 września 2010 r.

Wystąpienie RPO do KGP w sprawie zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT oraz szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania tzw. przestępstw z nienawiści – 2 września 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-25 14:18:35
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-04-08 17:38:34
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk