Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws odmowy dotacji dla fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzuka

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministra Środowiska w sprawie decyzji dotyczących realizowanego przez Fundację Lux Veritatis przedsięwzięcia w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu.

Wystąpienie RPO do MSWiA w sprawie odmownej decyzji dotyczącej wniosku Fundacji Lux Veritatis o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie wydatków związanych z realizowanym przez Fundację przedsięwzięciem w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu – 6 marca 2009 r.

Odpowiedź MSWiA w sprawie odmownej decyzji dotyczącej wniosku Fundacji Lux Veritatis o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej na pokrycie wydatków związanych z realizowanym przez Fundację przedsięwzięciem w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu – 31 marca 2009 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Środowiska w sprawie wyjaśnienia trybu i przesłanek rozwiązania umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Fundacją Lux Veritatis, która dotyczyła dofinansowania realizowanego przez Fundację przedsięwzięcia w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu – 6 marca 2009 r.

Odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie wyjaśnienia trybu i przesłanek rozwiązania umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Fundacją Lux Veritatis, która dotyczyła dofinansowania realizowanego przez Fundację przedsięwzięcia w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu – 6 kwietnia 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk