Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws. naruszenia praw pacjentów

Data:

 

Zaniepokojenie RPO wzbudziły doniesienia prasowe o wyznaczeniu przez jedną z poradni endokrynologicznych „dnia rejestracji” na wizytę u specjalisty. W konsekwencji od wczesnych godzin porannych pacjenci, w tym osoby z niepełnosprawnością, ponad 3 godziny oczekiwali przed budynkiem Ośrodka na rozpoczęcie rejestracji. RPO podjął tę sprawę z urzędu, zwracając się, między innymi, do Rzecznika Praw Pacjenta aby w ramach ustawowych kompetencji zbadał sprawę i właściwego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W odpowiedzi Rzecznik Praw Pacjenta poinformował RPO, iż wszczął w tej sprawie postępowanie w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, natomiast NFZ podjął kontrolę w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP