Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws jakości przewozów kolejowych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych.

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozu osób świadczonych przez przewoźników kolejowych – 15 grudnia 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk