Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws instytucji ubezwłasnowolnienia

Data:

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształtu instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym

Wystąpienie Zastępcy RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształtu instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym – 1 czerwca 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk