Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws informacji o stanie majątkowym i dochodach, jakie zobowiązana jest przedstawić osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk