Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO ws. brutalnego napadu na migranta w Poznaniu

Data:

W związku z opisanym w mediach brutalnym napadzie na Syryjczyka w Poznaniu Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał list do przebywającej w szpitalu ofiary napaści. 

RPO przekazał wyrazy współczucia i ubolewania, poinformował też, że będzie ze szczególną uwagą przyglądał się działaniom właściwych organów w tej sprawie. Podkreślił jednocześnie, że jako Rzecznik będzie z nadzwyczajną konsekwencją przeciwdziałał wszelkim przejawom rasizmu, ksenofobii, nienawiści i związanym z nimi aktom agresji.

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP