Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie upamiętnienia Ryszarda Siwca

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Marszałka Sejmu RP p. Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały upamiętniającej dzień, w którym Ryszard Siwiec dokonał heroicznego samospalenia w akcie protestu przeciwko inwazji na Czechosłowację. Rzecznik wezwał również do nazwania nowego obiektu sportowego, który powstanie w miejscu Stadionu X-lecia, imieniem Ryszarda Siwca – 8 września 2008 r.

Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu RP z prośbą o podjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwały upamiętniającej dzień, w którym Ryszard Siwiec dokonał heroicznego samospalenia w akcie protestu przeciwko inwazji na Czechosłowację. Rzecznik wezwał również do nazwania nowego obiektu sportowego, który powstanie w miejscu Stadionu X-lecia, imieniem Ryszarda Siwca – 8 września 2008 r.

Odpowiedź Marszałka Sejmu do RPO w sprawie uchwały upamiętniającej heroiczny czyn Ryszarda Siwca z 1986 r. i nadania nowemu obiektowi sportowemu, który powstaje na miejscu Stadionu X-lecia, imienia Ryszarda Siwca - 24 kwietnia 2009 r.

Komunikat PAP - RPO apeluje o upamiętnienie samospalenia Ryszarda Siwca - 8 września 2008 r.

Odpowiedź Marszałka Sejmu do RPO w sprawie uchwały upamiętniającej heroiczny czyn Ryszarda Siwca z 1986 r. i nadania nowemu obiektowi sportowemu, który powstaje na miejscu Stadionu X-lecia, imienia Ryszarda Siwca - 24 kwietnia 2009 r.

Pismo Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP w sprawie uchwały upamiętniającej heroiczny czyn Ryszarda Siwca z 1986 r. i nadania nowemu obiektowi sportowemu, który powstaje na miejscu Stadionu X-lecia, imienia Ryszarda Siwca - 24 kwietnia 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk