Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami.

Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - 7 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk