Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie przedstawienia opinii publicznej przez Ministra Zdrowia wyników dotychczasowych prac nad „koszykiem usług medycznych”

Data:

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przedstawienia opinii publicznej przez Ministra Zdrowia wyników dotychczasowych prac nad „koszykiem usług medycznych”

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przedstawienia opinii publicznej przez Ministra Zdrowia wyników dotychczasowych prac nad „koszykiem usług medycznych” – 29 czerwca 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk