Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie praw pacjentów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych – 15 stycznia 2010 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych – 15 stycznia 2010 r.

 


Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 15 stycznia 2010 r.

Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 15 stycznia 2010 r.

 


Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej – 14 stycznia 2010 r.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej – 14 stycznia 2010 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk