Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych"

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych".

Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych" - 30 kwietnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk