Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie pomocy wspólnocie Serbołużyczan

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezydenta RP w sprawie pomocy wspólnocie Serbołużyczan, zamieszkującej wschodnie tereny Niemiec.

Wystąpienie RPO do Prezydenta RP w sprawie pomocy wspólnocie Serbołużyczan, zamieszkującej wschodnie tereny Niemiec - 1 kwietnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk