Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie śmierci B. Blidy

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokuratora Generalnego w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez organy prokuratury. W postępowaniu tym podczas próby zatrzymania doszło do śmierci byłej posłanki na Sejm RP, p. Barbary Blidy.

Zatrzymanie, będące pozbawieniem wolności osobistej, oznacza przejęcie przez funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialności za życie i integralność fizyczną osoby zatrzymanej. Skoro bowiem nastąpiło już zatrzymanie, to osoba pozbawiona wolności pozostaje pod kontrolą państwa. Zgodnie zaś z art. 38 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu prawną ochronę życia. Spoczywający na organach władzy obowiązek poniesienia odpowiedzialności za osobę pozbawioną wolności staje się szczególnie surowy w przypadku zgonu tej osoby. W takich sytuacjach władze muszą przedstawić zadowalające i przekonywające – ponad wszelką wątpliwość – wytłumaczenie tego zdarzenia. Organy prowadzące postępowanie muszą też podjąć wszelkie dostępne środki i czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i ewentualnego ustalenia osób winnych śmierci, a także ukarania osób odpowiedzialnych za bezprawne działania.

W ocenie RPO istnieją wątpliwości, czy w sprawie p. Barbary Blidy nie doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, dlatego Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk