Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w Senacie

Data:
Tagi: wydarzenie

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP prof. Irena Lipowicz oraz Stanisław Trociuk przedstawili "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela." Wskazywali na najważniejsze kwestie, którymi Biuro RPO zajmowało się w ubiegłym roku. Omówiono m.in. problemy osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Stanisław Trociuk zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia możliwości złożenia zażalenia na prawidłowość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Natomiast prof. Lipowicz przybliżyła senatorom ideę, powstającego w Jastrzębiu-Zdroju, Domu Solidarności. 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk