Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w Senacie

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP dotyczącym założeń ustawy budżetowej. Prof. Irena Lipowicz przedstawiła sytuację finansową Biura RPO, zwracając uwagę na brak odpowiednich środków na powołanie Zastępcy RPO ds. żołnierzy i służb mundurowych oraz pełną realizację zadań zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji. Rzecznik omówiła również nowe zadania urzędu związane z monitorowaniem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP