Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obawy obywateli związane z kredytem mieszkaniowym #naStart. RPO występuje do MRiT

Data:
  • Obywatele zgłaszają uwagi do projektu rządowego programu kredytu mieszkaniowego #naStart
  • Wskazują, że przewidziane kryterium wieku odnoszące się wyłącznie do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe jest przejawem dyskryminacji
  • Obawy budzi także nieuwzględnienie w projekcie sytuacji rodzin z dzieckiem (dziećmi) z niepełnosprawnością
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się do ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają uwagi obywateli do rządowego projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart.

Najwięcej wniosków dotyczy warunków, jakie muszą zostać spełnione przez kredytobiorcę oraz kryterium wieku, dotyczące jedynie osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe (singli).

Wnioskodawcy piszą, że przewidziana bariera wieku - 35 lat, odnosząca się wyłącznie do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, jest przejawem dyskryminacji tej grupy co najmniej w dwóch aspektach - wieku kredytobiorcy i charakteru gospodarstwa (jedno- lub wieloosobowego). Tym samym jest ona sprzeczna z przepisami, zwłaszcza z Konstytucją RP i wynikającą z jej art. 32 zasadą równego traktowania i zakazem dyskryminacji.  

Wnioskodawcy podkreślają także, że ograniczenie dostępu do programu wsparcia w dopłatach do rat spłaty kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania - z uwagi na wiek - budzi poczucie krzywdy oraz narusza ich godność.

W pismach pojawia się też problem nieuwzględnienia w projekcie sytuacji rodzin z dzieckiem (dziećmi) z niepełnosprawnością,. wymagającej dodatkowego pokoju. Wnioskodawcy postulują zrównanie warunków kredytu z kredytem przewidzianym dla rodzin co najmniej z trójką dzieci (możliwość zaciągnięcia kredytu na lokal mieszkalny lub dom w celu poprawy warunków mieszkaniowych, w sytuacji, gdy mieszkanie nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy).

Wyrażane są także obawy, że przyjęcie ustawy odniesie skutek odwrotny do zamierzonego: spowoduje dalszy wzrost cen mieszkań i inne negatywne zjawiska na rynku mieszkaniowym, niekorzystne dla obywateli.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk przekazuje ministrowi rozwoju i technologii Krzysztofowi Hetmanowi uwagi, zastrzeżenia i obawy obywateli związane z projektowanym „kredytem mieszkaniowym #naStart” i prosi o stanowisko.

IV.7216.10.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski