Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Antysemickie hasło u studentki podczas manifestacji. WUM: sprawa dyscyplinarna zwrócona do I instancji

Data:
  • Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas marszu poparcia dla Palestyny niosła transparent z antysemickim hasłem
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca się do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga
  • AKTUALIZACJA: Sprawa trafiła do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów i Doktorantów WUM, a studentka została zawieszona. Rektor stanowczo zaprzecza tezie, że na Uczelni były lub są obecne nastroje antysemickie.
  • AKTUALIZACJA 4.03.2024: RPO pyta, czy władze WUM uznały za konieczne podjęcie jakichś dodatkowych działań 
  • AKTUALIZACJA 8.03.2024: W postępowaniu dyscyplinarnym I instancji studentce wymierzono karę upomnienia. Strony wniosły odwołania; sprawa oczekuje na rozpoznanie przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów - poinformował rektor WUM
  • AKTUALIZACJA 10.06.2024:  28 maja 2024 r. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy WUM uchyliła orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej, a sprawę skierowała do ponownego rozpoznania - poinformował WUM

Media poinformowały o studentce Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która podczas marszu poparcia dla Palestyny niosła transparent zawierający antysemickie hasło. Miała ona już wcześniej publikować w mediach społecznościowych treści o charakterze antysemickim .

Studentka ta miała zostać wezwana przez Dziekana Wydziału Lekarskiego WUM w celu przedstawienia wyjaśnień.

25 października 2023 r. na stronie internetowej WUM opublikowano komunikat, w którym wskazano na wartości akademickie, jakie uczelnia stara się przekazywać studentom. Zaznaczono, że „wszelkie naruszenia tych zasad będą przez Uniwersytet traktowane bardzo poważnie i kierowane natychmiast do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Doktorantów WUM, który przeprowadzi wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne zgodne ze stosownymi przepisami. Informujemy, że w stosunku do niektórych studentów takie działania zostały już podjęte" .

Zastępca RPO prosi  rektora WUM o wskazanie, jakie działanie podjęto w związku z zachowaniem studentki, w tym o podanie, czy wszczęto postępowanie wyjaśniające. Ponadto, mając na uwadze doniesienia medialne - zgodnie z którymi „władze WUM zostały powiadomione przez studentów żydowskich o ich zaniepokojeniu i poczuciu zagrożenia w związku z istniejącymi nastrojami antysemickimi na Uczelni", jednak zawiadomienie to nie spotkało się z należytą reakcją - Stanisław Trociuk prosi o stanowisko także w tym zakresie.

Odpowiedź Zbigniewa Gacionga, rektora WUM

Bezpośrednio po ujawnieniu zajścia z udziałem studentki WUM, do którego nawiązuje Pan w swoim piśmie, Uczelnia zawiadomiła Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W pierwszy dzień roboczy po incydencie, norweska studentka została poproszona o stawienie się u Dziekana w celu złożenia wyjaśnień. Na podstawie ustaleń w tym zakresie, niezwłocznie podjąłem decyzję o skierowaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów i Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie o zawieszeniu studentki.
Stanowczo zaprzeczam tezie, że na Uczelni były lub są obecne nastroje antysemickie. Jest to poważna, nieuzasadniona zniewaga wobec Uczelni, jej kadry oraz studentów.

W związku z incydentem, spotkałem się osobiście ze studentami z Izraela. WUM piętnuje i zwalcza wszelkie przejawy antysemityzmu. Wszyscy studenci WUM, którzy poczuli się dotknięci kryzysem na Bliskim Wschodzie, otrzymali informację o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej. Ponadto, staramy się zapewnić studentom elastyczność. Ci, którzy proszą o możliwość zmian w planie zajęć i zaliczeń w innym terminie, otrzymają taką możliwość. Także studenci, którzy zostaną wezwani by służyć w izraelskich szpitalach, wojsku czy w służbach ratowniczych - będą mogli wystąpić o urlop dziekański. Wszystkim staramy się zapewnić wsparcie i zrozumienie. Ponadto, upewniliśmy się, że kampus, akademiki, strona internetowa WUM i uczelniane media społecznościowe były wolne od występowania sytuacji niebezpiecznych.

Wydałem również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Studentów i Doktorantów WUM polecenie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec czterech studentów, względem których przedstawiono informacje o tym, że umieścili w mediach społecznościowych treści wątpliwe prawnie. Działania te podejmowane są przeze mnie w trosce o to, aby w gronie studentów nie dopuszczać do mowy nienawiści.

Na WUM studiuje 774 studentów z 76 krajów świata. Cieszymy się, że jesteśmy miejscem, do którego chcą przyjeżdżać młodzi, zdolni ludzie. WUM to wyjątkowa, tolerancyjna i wielokulturowa społeczność. Chcemy, aby tak pozostało. Uczelnia powinna być przestrzenią do wyrażania różnych punktów widzenia z poszanowaniem ludzkiej godności i wzajemnego szacunku.

VII.7033.67.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź rektora WUM
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pytanie RPO do WUM
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Rektora WUM
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski